system dociepleń
MONTAŻ

System dociepleń DryTherm®

Nowoczesny system dociepleń DryTherm® wykorzystuje system montażu SEMS® do mocowania izolacji termicznej i paneli Strama Panels. Docieplenie wykonane jest w metodzie suchej i pozwala na użycie styropianu lub wełny mineralnej.

Zalety systemu dociepleń DryTherm®:

  • możliwość wykonywania prac dociepleniowych nawet w temperaturze powietrza poniżej zera,
  • prace dociepleniowe mogą być wykonywane etapowo, tzn. w odcinkach kilkumetrowych, co pozwala w znaczący sposób zaoszczędzić na koszcie wynajmu bądź zakupu rusztowania,
  • pomiędzy izolacją cieplną i panelami Strama Panels pozostają szczeliny powietrzne, które dodatkowo poprawiają właściwości docieplające systemu i zapewniają właściwą wentylację budynku oraz dyfuzję pary wodnej przez ściany,
  • łatwe utrzymanie czystości – elewację można myć wodą z detergentem.
system mocowań
MONTAŻ

Miksuj do woli

Innowacyjny, uniwersalny system mocowania SEMS-LM pozwala na łączenie wszystkich serii paneli Strama Panels oraz ich montaż w poziomie lub pionie.