Polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Strama Panels w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (rozporządzenie to dalej nazwane jest „RODO”) jest Strama Panels z biurem przy ulicy Rolniczej 138, 05-092 Łomianki - właściciel strony internetowej www.stramapanels.com (zwaną dalej witryną).
 • Wszelkie żądania związane z RODO prosimy kierować na adres biuro@stramapanels.com.
 • Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające witrynę (zwanych dalej Użytkownikami) jest dobrowolne.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Strama Panels w celu:
  -  wywiązania się przez Strama Panels z zawartej umowy czyli np. realizacji zlecenia,
  -  udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie za pośrednictwem skrzynki e-mail i prowadzenia dalszej korespondencji w tej sprawie.
 • Użytkownicy mają prawo realizować uprawnienia wynikające z RODO a w szczególności przysługuje im:
  -  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  -  prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  -  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom,
  -  prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu organu nadzorczego.
 • Strama Panels przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.
 • Dane osobowe są co do zasady przetwarzane przez Strama Panels przez okres realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem witryny lub do czasu skutecznego wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W związku z obowiązkami podatkowymi i prawnymi dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy do firm wspierających nas w zrealizowaniu usługi tj:
  -  firmy kurierskie, Pocztę Polską, Inpost,
  -  firma obsługująca Strama Panels w zakresie księgowości.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane.

Polityka cookies

 • Nie gromadzimy danych w postaci plików cookies (tzw. „ciasteczka”).